တစ္ရက္တည္း လက္မွတ္ေရာင္းကုန္သြားတဲ့ ကာမီလာကာဘယ္လိုရဲ႕ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
 • အေမရိကန္အဆို ေတာ္ ကာမီလာ ကာဘယ္လို၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ကမၻာလွည့္ဂီတ ခရီးစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ေန႔မွာပင္  ေရာင္းကုန္ခဲ့သည္။


  အသက္ (၂၀) အရြယ္ ကာမီလာသည္ ၎၏ပထမဆံုး တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဂီတခရီးစဥ္ Never Be The Same Tour ကို ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

  မၾကာ မီက ေၾကညာခဲ့သည္။

  ‘‘ကြၽန္မရဲ႕ ကမၻာလွည့္ဂီတ ခရီးစဥ္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလက္ မွတ္ေတြ ေရာင္းကုန္သြားတဲ့အ တြက္ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြကို

  ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္’’ ဟု ကာမီလာက ၎၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ စေနေန႔၌ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

  ၂၀၁၂ တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ေသာ Fifth Harmony အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ နာမည္ရလာၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၆ တြင္ ထိုအဖြဲ႕မွ ထြက္ကာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ရပ္ တည္ေနေသာ ကာမီလာသည္ ဧၿပီ၌စတင္မည့္ အဆိုပါဂီတ ခရီး စဥ္အတြင္း ကေနဒါ၊ အေမရိ ကန္၊ စေကာ့တလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္တို႔တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။

  Sourced from MODA magazine