ရင္ဘတ္ထဲဓါး
 • Tha Ma Da
  Address     - No.5, Alanpya Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon.
  Phone     - 01-246962, 01-246963
        
  Twin
  Address     - No.309, Bogyote Aung San Road, Kyauktata Tsp, Yangon.
  Phone     - 01-372594, 09-73235560

  Mingalar - 1 (Theingyi Market)
  Address     - Floor, Thein Gyi Zay (D), Shwe Dagon Pagoda Street, Central City Plaza, LATHA, Yangon.
  Phone     - 01-243057, 01-243058

  Top Royal Cinema (Seingayhar Parami Centre)
  Address     - 4th Floor, Parami Road, Hlaing Township, Yangon.
  Phone     - 09-420186291, 09-420186292, 09-420186293, 09-7311450

  Mingalar San Pya Cineplex
  Address     - Corner of Anawrahta Road and Phonegyi Road, Lanmataw Tsp, Yangon.
  Phone     - 09-73176000, 09-73176111, 09-73176222

  Junction Square
  Address     - Kyun Taw Road, Yangon.
  Phone     - 95-1-527055

  Win Light
  Address     - 84th St between 32nd St and 33rd St, Chan Aye Thar Zan Tsp, Mandalay.
  Phone     - 02-39128, 02-60291

  Myoma
  Address     - Corner of 81st and 28th St, Chan Aye Thar Zan Tsp, Mandalay.
  Phone     - 02-39136. 02-39137

  Junction Mawtin Cineplex
  Address     - Corner of Anawrahta Road and Mawtin Street, Lanmadaw Township Yangon.
  Phone     - 095148524

  Junction Mingalar Mandalay
  Address     - 3rd Floor, Ocean Supercenter, Mandalay.
  Phone     - 09-420020812

  Mingalar Cineplex
  Address     - Ga Mone Pwint Mall , Hledan-San Yeik Nyein, Kamaryut Tsp.
  Phone     - 09779054671, 09779054672, 09779054673

  JCGV Junction City
  Address     - JCGV Junction City, 5th Floor, Corner of Shwe Dagon Pagoda Road and Bo Gyoke Road
  Phone     - 09-978774349

  JCGV City Mall (St.John)
  Address     - St.John Bus Stop (3rd Floor), Corner of Pyay Road and Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon.
  Phone     - 09-764802081