ေက်ာင္းကားေတြကုိ ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေခၚယူ
Recent News


ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာေျပးဆြဲမယ့္ ေက်ာင္းကားေတြအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ အမ်ိဴးသမီးယာဥ္ႀကီးၾကပ္ေတြကို ေခၚယူေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကေန သိရပါတယ္။

လာမယ့္ဇြန္လမွာ စတင္မယ့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အသံုးျပဳမယ့္ ေက်ာင္းကားစနစ္သစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ေခၚယူတာျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ေခၚယူတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ အမ်ိဴးသမီးယာဥ္ႀကီးၾကပ္ေတြအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ အနိမ့္ဆုံးပညာအရည္အခ်င္း သတၱမတန္း ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လိုအပ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းက အသက္၃၀ ႏွစ္ကေန ၅၅ ႏွစ္အတြင္းနဲ႔ ယာဥ္ႀကီးၾကပ္တစ္ဦးက အသက္ ၂၀ ကေန ၃၀ ႏွစ္အတြင္း႐ွိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းေလ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ဃ လိုင္စင္႐ွိဖုိ႔ လိုအပ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္ကာ ရဲစခန္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴတုိ႔နဲ႔အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းကားယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ႀကီးၾကပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းက YRTA ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ေမလ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆုံးထား တင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၀၉-၅၀၆၅၃၈၀ ၊ ၀၉-၂၅၃၅၃၅၂၂၉ သုိ႔ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Sourced from Duwun
14/May/2k18