စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေနာက္ေျမာက္ခရီးစဥ္မ်ား
Hot News


ေရႊဘိုၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မေဈး၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ နန္းေတာ္၊ ျပာသာဒ္ႏွင့္ စစ္ထြက္ေအာင္ေျမတို႔ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေထာင့္ေစတီ၊ ေရႊခ်က္ သိုေစတီႏွင့္ ေရႊတန္ဆာေစတီတို႔ကိုလည္း ၿမိဳ႕တြင္း ၌ပင္ ေလ့လာဖူးေျမာ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေရႊဘို သနပ္ခါးတံုး မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုယူဟူ၍ နာမည္ႀကီးေသာ ေရႊဘို သနပ္ခါးတံုးမ်ားကို ေရႊတန္ဆာဘုရားတြင္ အတုျပဳလုပ္ ၍ မေရာင္းရန္ သစၥာေရေသာက္ ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္  လြန္စြာသေဘာက်ဖြယ္ ေကာင္းလွပါ သည္။

ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕ ႏြယ္ ၿငိမ္းရပ္တြင္ စဥ့္အိုး၊ စဥ့္ထည္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိေန ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ စဥ့္ထည္လုပ္ငန္းရွင္ ၄၂  ဦး လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိကာ ႏြယ္ၿငိမ္းလူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (ဃသာကညငအပ ႀေ်နိ ႊသကမင်ာ) ကိုလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ စဥ့္ထည္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု၏ ဘဝမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။

ေက်ာက္ေျမာင္းမွ ၂၄  မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိမ္း မကား (ေတာေက်ာင္းႀကီး) ေရႊသမင္ေဘးမဲ့ေတာရွိၿပီး မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးလက္ထက္မွ ေခတ္အဆက္ ဆက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေတာ္၊ ေဘးမဲ့ေတာ သမိုင္းကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံတြင္ ေပစာ၊ ႐ံုးစာမ်ားႏွင့္တကြ ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။  

ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ဟန္လင္းပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔ ေရႊဘိုမွ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းအဝင္ ကတၲရာလမ္းအတိုင္း ၁၇ မိုင္ႏွင့္ ဟန္လင္းသို႔ သံုးမိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းအတိုင္း သြား ေရာက္ကာ ေက်ာက္ေခတ္၊ သံေခတ္၊ ေၾကးေခတ္ ေခတ္ သံုးေခတ္ႏွင့္အတူ ေရပူ၊ ေရေအးစမ္းမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္သည္။

ေရႊဘိုမွ ျမစ္ႀကီးနားလမ္းအတိုင္း ၈၆ မိုင္ ကြာ ေဝးေသာ ဇင္းရြာမွတစ္ဆင့္ ဘူမိထူးျခားနယ္ေျမျဖစ္ ေသာ ဇင္းေတာင္ လင္းႏို႔ဂူစခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ လည္း စိမ္းလန္းေသာသဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္အတူ စခန္းခ် အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊဘိုမွ ေရဦးသို႔ သြား ေရာက္ၿပီး  လူသိနည္းေသးေသာ နန္းမေတာ္မယ္ႏု၏ အုတ္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၍ ရပါသည္။


ကသာ

ကသာၿမိဳ႕ကို   ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္   ]ကပ္ဆာ} ဟုေခၚဆိုၾကခဲ့ၾကသည္။ ]ကပ္}သည္ ေဈးဟု လည္း ေကာင္း၊ ]ဆာ}သည္ သာယာဟုလည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။   မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ကသာၿမိဳ႕သို႔ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားျဖင့္ နဘားဘူတာတြင္ ဆင္းသက္၍ နဘား-ကသာသို႔လည္းေကာင္း၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလ ယာဥ္ကြင္းမရွိေသာ္လည္း ဗန္းေမာ္ ေလဆိပ္မွလည္း ေကာင္း သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုေနထိုင္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕လယ္တြင္ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ျမေစတီႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရား တည္ထားခဲ့ေသာ ေရႊဂူႀကီးေစတီတို႔ကို ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါ သည္။  ျပည္တြင္း ျပည္ပ   ခရီးသြားမ်ားတည္းခိုရန္ ဟိုတယ္ သံုးလံုးႏွင့္ တည္းခိုခန္း ရွစ္လံုးရွိၿပီး စိန္မိသားစု၊ ရန္ကုန္ျမင့္ျမင့္၊ စည္းစိမ္ အစရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားလည္းရွိသည္။

ကသာၿမိဳ႕သည္ ကမၻာေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ႀကီး ြနသမါန ဥမတနူ (ေဂ်ာ့ခ်္အိုဝဲ)၏ ႀကမာန်န ီေပ် စာအုပ္မ်ားထဲမွ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္ ]ေက်ာက္တံတား} ေၾကာင့္ ပိုမို ထင္ရွားလာၿပီး ကမၻာက သိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာသည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္ဟု မထင္ပါ။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေဂ်ာ့ခ်္အိုဝဲ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္အား ယခုအခ်ိန္အထိ ပကတိအေကာင္း အတိုင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ခ႐ိုင္ ႐ံုးစိုက္ရာေဒသျဖစ္သျဖင့္ အေရးပိုင္မင္းေနအိမ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ      ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ သည္။

သဘာဝအေျခခံ   ခရီးသြားအေနျဖင့္ ကသာၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွစ္မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ  ဖက္ဆြတ္သစ္ေတာစခန္း ႏွင့္ နတ္ေပါက္ဆင္စခန္းသို႔ သြားေရာက္အပန္းေျဖ ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းေတာ္ေလး အိုင္၊ ဆရာပြဲ ဗံုလုပ္ငန္းအေၾကာင္းႏွင့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ    မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏     ေရႊေရာင္ ေတာက္ပေနေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကို သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းဂိတ္၏ ခ်င္းဒစ္(ျခေသၤ့) တပ္တည္ရွိခဲ့ရာ ေမာ္လူး (ႊ့်ငအန ဃငအပ) ခံတပ္သို႔ေလ့လာလည္ပတ္၍ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ညေန ၄ နာရီႏွင့္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္သာ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာ ဇလံု ေတာင္ေတာ္သို႔ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳရင္း ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ သံုးမိုင္အတြင္းရွိ ဇလံုေတာင္တက္ ကားအသင္းအနီး ရွိ ဇလံုေတာင္ (ဃႀႊ) လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္တည္းခိုရင္း ကဒူး႐ိုးရာ အကမ်ား၊ ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသ အစား အစာမ်ားကို သြားေရာက္ခံစားႏိုင္ပါသည္။


ကေလးဇုန္

ခ်င္းေတာင္တန္းႀကီးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ျမစ္သာျမစ္ ႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ]စာကိုေရး ကေလး တည္} ဆိုတဲ့စာဆိုအတိုင္း ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၃၂၄ တြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ကေလးၿမိဳ႕တည္ရွိေနပါသည္။ ဗမာ ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ကေလးခ႐ိုင္ေအာက္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္သာျမစ္ဆံုရာေဒသရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ အေကာင္းဆံုးေက်ာက္မီးေသြးထြက္ရွိရာ ကေလးဝ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ]ေနလို မင္းကင္း၊ စားလို ေတာင္တြင္း ၊ ေသလို ေမာကၠေတာ္} ဟူသည့္ စာဆိုပါ မင္းကင္းၿမိဳ႕တို႔ တည္ရွိ ေနပါသည္။ ထင္ရွားသည့္တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားမွာ ေရႊဘံုသာေစတီႏွင့္ ေရႊစကားညီေနာင္ဟုေခၚတြင္ၾက သည့္ စကားလွဘုရားတည္ရွိကာ ေရႊစကားဘုရားမွာမူ မင္းကင္းၿမိဳ႕တြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။

ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕မွ တစ္ ဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ အသည္းပံုသဏၭာန္ ရိဒ္ေရကန္သို႔ သြားေရာက္ အပန္းေျဖလည္ပတ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္မီးေသြးျဖစ္သည့္ ွကဘ-ဘငအကာင-ညက် အမ်ားဆံုးထြက္ရွိရာ ကေလးဝၿမိဳ႕သို႔ ၂၄ မိုင္ခန္႔ သာ ကြာေဝးေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာ၍ရ သည္။ ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္သည္ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၈ မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တမူးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ မိုေရးမွ အိႏၵိယပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေျပာင္ဘုတ္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းလြင္ ျပင္ႀကီးကို ေငးေမာရင္း ၄၉ မိုင္ခန္႔သာ ကြာေဝးေသာ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္အစပ္ရွိ ဘုရားရွင္လက္ေတာ္ေဆး ေၾကာခဲ့ရာ ထူးဆန္းသာယာေသာ လက္ေဆးကန္သို႔ လည္း သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ရင္း ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္အတူ ပ်ားစြဲဆင္စခန္း၊ ကိုလိုနီေခတ္က အေဆာက္အအံုမ်ား ကို ေလ့လာလည္ပတ္ အနားယူႏိုင္ပါသည္။


ခႏၱီးဇုန္

မႏၱေလးမွ ခႏၱီးသို႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္သြား လာႏိုင္ၿပီး မႏၱေလးမွ မံုရြာသို႔ ေမာ္ေတာ္ကားစီး၍ မံုရြာမွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စက္ေလွ၊ သေဘၤာ မ်ားျဖင့္လည္း  သြားေရာက္ႏိုင္သည္။  ခႏၱီးၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္လိုင္စင္ရ  တည္းခိုခန္း   ရွစ္လံုးရွိေသာ္လည္း ဟိုတယ္အဆင့္ တည္းခိုစရာမရွိေသးပါ။ စားသံုးရန္ အေနျဖင့္ ျပံဳးသဇင္၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ၊ ရြာဦးစေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိသည္။

ခႏၱီးၿမိဳ႕ကို အေျချပဳလ်က္ နန္စီပြန္ေက်းရြာအနီး တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ခႏၱီးရတနာေျမသို႔ စီးပြားေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏိုင္ပါမည္။ သမန္းက်ား (လူအသြင္ေျပာင္းႏိုင္သည္) ဟု ငယ္စဥ္ ကသိရွိခဲ့ေသာ က်ားမ်ိဳးစိတ္ကို ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ သို႔သြားေရာက္၍ ေလ့လာလည္ပတ္ရင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရ   နာဂေဒသရွိ  ေလရွီး၊  လဟယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ နန္းယြန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ရိပ္သာႏွင့္ နန္းယြန္းမွတစ္ဆင့္ သာယာ လွပေသာ  ဴေုန သ္ ၿသ ြ်နအကမည (ေနာင္ယန္းအင္း)သို႔ လည္း သြားေရာက္ေလ့လာ အပန္းေျဖႏိုင္သည္။


တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားစြာျဖင့္ မပ်က္စီးေသးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြေသာ ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားေမႊးပ်ံ႕လ်က္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာ ေပါင္းစံုေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔     တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဧရိယာအက်ယ္ဝန္းဆံုးေသာ ေဒသႀကီးျဖစ္သည္။


ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မ်ားကို    ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္   ၁၅ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာၿပီး အတိအက်အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၃၉ ဦး တိုးတက္ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ မည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္တည္း ခိုမႈ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္ ၁၉ ဒသမ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္း မ်ားကို အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စက္ဆံုးဆီဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ကာ ျပသထားသည္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ထူးျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔တြင္ ]အေကာင္းဆံုး သန္႔စင္ခန္း  စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဆု} ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆို ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားျခင္း၊ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြ မ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္သူမ်ား ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။  ။  


Source : The Mirror (Myanmar)