Singaporean Firm Launches Venture Capital Fund for Myanmar Tech
Recent Newsစင္ကာပူအေျခစိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Vulpes  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံမႈလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ကို VIMIC  ဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္အရ ငယ္ရာမွ တျဖည္းျဖည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာျဖင့္  ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မ်က္စိက်ေနၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ယင္း၏အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။     လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၇၀ဝေက်ာ္ရွိေနၿပီး အလြတ္တန္းမွတ္ပံုတင္ထားသူ ၄၀ဝ၀ခန္႔ ရွိေနသည္။ VIMIC၏ အစီအစဥ္အရ မႏၲေလးႏွင့္ရန္ကုန္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားေပးအပ္ရန္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source : www.mmbiztoday.com