ျမန္မာ့ေရႊက႑တြင္ ဒူဘိုင္းက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စား
Recent News


 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရႊက႑ တြင္ ဒူဘိုင္းက ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အ တြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္း (ဦးထံု ေရႊပန္းထိမ္ႏွင့္ ရတနာေရႊဆိုင္) က ေျပာသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ waterfront  ဟိုတယ္တြင္ ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၆ရက္ အထိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Asia Pacific Precious Metals Conference ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

‘‘ဒူဘိုင္းဘက္က အန္ကယ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေရႊနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္မယ္။ ဘဏ္မွာ ၂၀၀ မီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးရင္ ေရႊေစ်းကြက္ကို ေထာက္ပံ့မယ္ ေျပာတယ္။ အန္ကယ္ကေတာ့ ဒူဘိုင္းထက္စာရင္ ပိုအင္အားႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒူဘိုင္းလည္းအင္အားႀကီးပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္း  က႑ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္း  က႑ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဒူဘိုင္းအပါ အဝင္ Asia Pacific Precious Metals Conference သို႔တက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ ၃၀ ခန္႔ က စိတ္ဝင္စားေနၾကၿပီး အစိုးရ ထံမွ အာမခံခ်က္ရရွိပါက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ အသင့္ရွိေနသည္ဟု တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကား ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာ သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ေရႊလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးမႈရွိ၊ မရွိ၊ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွ စီမံ ကိန္းအေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္မႈမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားက သိလိုၾကသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိိုင္ငံတရားဝင္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရမႈသည္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွစ္ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ကာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ Asia Pacific Precious Metals Conference ပြဲသို႔ World Gold Council ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source : www.7daydaily.com