ျမန္မာက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အခြန္သက္သာခြင့္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျမန္ဆန္မႈတုိ႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ရန္လုိအပ္ဟု JETRO တာ၀န္ရွိသူေျပာၾကား
Recent News


ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အခြန္သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ စီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း JETRO ျမန္မာမွ မန္ ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာမစၥတာ Hiro Yamaoka က ေျပာသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အၿပိဳင္ဖိတ္ေခၚေနၿပီး အခြန္သက္ သာခြင့္မ်ားေပးျခင္း၊ အစုိးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီမံလုပ္ေဆာင္ ေန၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဩဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ရွင္းျပသည္။

‘‘အာဆီယံမွာ ဒီအခ်က္ေတြက အၿပိဳင္အဆုိင္လုပ္ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြဆုိရင္ အ ေတာ္ေရွ႕ေရာက္ေနၾကၿပီ’’မစၥတာ Hiro Yamaoka က ေျပာၾကား သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာ Hiro Yamaoka က ‘‘ဗီယက္နမ္ကုိ ၁၀ ခုေလာက္သြားရင္ ျမန္မာကို ႏွစ္ခု သုံးခုေလာက္ပဲ လာႏိုင္တယ္’’ ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေလးလအ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၁၂ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေနသည္။အဆုိပါရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္အစုိးရေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမ်ား ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူေျပာတာေတြလည္း မွန္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ ခုိင္မာဖုိ႔လည္း လုိေသးတယ္’’ ဟု ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ေယဘုယ်ဆန္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အေသးစိတ္မူ၀ါဒမ်ားထပ္မံလုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ စုိး ထြန္းက ၎၏အျမင္ကုိေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒအခ်ိဳ႕ကုိ မၾကာခဏျပင္ဆင္ မႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပ မွ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိတစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ေက်ာ္ တင္သြင္းေနရ၍ လူဦးေရ ငါးသန္းခန္႔ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၄ မုိင္အကြာတြင္ရွိေသာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ဂ်ပန္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ကာ ေရာင္းခ်လုိ ေၾကာင္း မစၥတာ Hiro Yamaoak က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

JETRO အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္လာရန္ ဇူလုိင္ေနာက္ဆုံးပတ္က ဟီ႐ုိရွီး မားႏွင့္ နာဂိုရာၿမိဳ႕မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (NGO)တစ္ခုျဖစ္ေသာ JETRO ျမန္မာသည္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းအၾကား စီး ပြားေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Source : 7daydaily