ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၾသဂုတ္အတြင္း က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့
Recent News


ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ဩဂုတ္အတြင္းက အစုရွယ္ ယာ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ထက္တစ္ဘီလီယံပိုခဲ့ ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း က စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ပမာဏသည္ လြန္ ခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အမ်ားဆံုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပမာ ဏျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သီလဝါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ(MTSH) ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တုိ႔၏ ရွယ္ ယာမ်ား ေရာင္းအားႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

MTSH ကုမၸဏီသည္ ဇူလုိင္ အတြင္း က်ပ္သန္း ၄၀၀ ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီး ဩဂုတ္ တြင္ က်ပ္သန္း ၇၂၀ ေက်ာ္ရွိလာ သည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ဇူလုိင္အတြင္း သန္း ၄၀၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဩဂုတ္တြင္ က်ပ္ သန္း ၈၁၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ‘‘အခုက အလားအလာ ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတဲ့ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းတက္တာ မဟုတ္ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွယ္ယာေဈးကြက္ အလားအလာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ရွယ္ယာ ေတြလည္း အတက္အက်ရွိလာ ၿပီး အသက္ဝင္လာေတာ့ ရွယ္ ယာေဈးကြက္ ျပန္လႈပ္တာလို႔ ေျပာရမယ္’’ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေလးခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ားသည္ ဇူလုိင္အ တြင္း က်ပ္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံဖိုး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဩဂုတ္တြင္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ဧၿပီအတြင္း ရွယ္ယာစုစု ေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး ေမ၊ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလုိင္လတို႔တြင္ ဆက္တုိက္က်ဆင္း လာသည္။

ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အစိုးရ ဘက္က အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၅၅ ခုကို ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမည္ ဟု ေၾကညာျခင္း၊ လူထုက ရွယ္ယာေဈးကြက္ကို စိတ္ဝင္စားလာ ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း FMI ကုမၸဏီရွယ္ယာပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ေလးခုက ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေနၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မ်ား ထပ္မံစာရင္းဝင္လာမည္ဆုိ ေသာေၾကာင့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း MTSH ရွယ္ယာပိုင္ ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ရွယ္ယာစုစု ေပါင္း က်ပ္ ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။


Source : 7daydaily