ယခုဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ဝက္အတြင္းျပည္နယ္၊ တိုင္းငါးခုသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိ
Recent News


၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ငါးခု သို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ က စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမဝင္ ေရာက္သည့္ေနရာမ်ားသည္ က ခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ ေဒသမ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး သန္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ကခ်င္၊ ကယားနဲ႔ ခ်င္းက အလားအလာသိပ္မရွိဘူး။ မေကြးက ဝင္ဖို႔ေတာ့ တင္ျပထားတာရွိ တယ္။ ရခိုင္က အလားအလာေတြ ရွိေနတယ္’’ဟု ဦးသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္ ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရ က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈပမာဏတြင္ ရွိရင္းစြဲႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ပါ ဝင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔တိုးျမႇင့္လာျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္ေျပျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၌ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ရွိသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံဝင္ ေရာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ႏွစ္ မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ကန္ေဒၚလာရွစ္ ဘီလီယံဝင္ေရာက္ရန္ အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source : 7daydaily