Mya Buyin

Show Adv   Call
       2.95 K   View

Category: Dairies

Mya Buyin

  Ye Su Ward, Other Tsp., Kyauk Se

   066-2050027,  066-2050029

  myabuyin.dairyplant@gmail.com

  Company Info..

မြဘုရင် နို့ဆီလုပ်ငန်းသည် ပြည်တွင်းနို့ဆီထုတ်လုပ်ရာမှာ အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတခုဖြစ်ပြီး ကျောက်ဆည်မှာ တနေ့ တန် ၆၀ ကျ စက်ရုံနဲ့ ရန်ကုန်မှာ တနေ့ တန် ၂၀ ကျ စက်ရုံ ၂ရုံ ရှိပါတယ်။  MapAre you a Business?


Get a free listing  

Get a free listing with Myanmar

Yellow Pages Directory


Myanmar Yellow Pages Call Center

+959403062657

Hotline: 951242758, 243074, 377755


Categories